XII Toppers
2019-20

Commerce
 • Vranda Singhal(97.4%)
 • Ayushi Agarwal(97.2%)
 • Arusha Agarwal(97%)
 • Adeeba Haqqi(96%)
 • Aqsa Ali(96%)
 • Arsalna BI(95.8%)

Science
 • Sonia Raj Saxena(96.4%)
 • Evleen Kaur(96.2%)
 • Vartika Bhardwaj(96%)
 • Isha Singh(95.2%)
 • Kriti Tripathi(95.2%)
2018-19

Commerce
 • MISBAH MUAZZAM(97.4%)
 • PRACHI KHANDELWAL(95.4%)
 • PAVLEEN KAUR(95.2%)
 • VARCHASVI SINGH(94.6%)
 • SAMIKSHA ARORA(93%)
 • Gurleen kaur(93%)

Science
 • AYUSHI SHRIVASTAVA(96.4%)
 • RISHITA SHARMA(96.2%)
 • NIKITA AGARWAL(94.2%)
 • SIMRAN CHAUHAN(94%)
 • USHNA KHAN(93%)
 • Priya Yadav(93%)
 • Samiya Nazim (93%)
2017-18
2016-17